Traume release behandling

Er dit liv og helbred påvirket af negative oplevelser i din fortid? Du har sikkert glemt alt om de negative oplevelser og følelser på det bevidste plan, men det har din krop ikke! Derfor kan du sandsynligvis forbedre din sundheds tilstand ved at finde de gemte negative oplevelser og følelser frem og bearbejde dem.

Mange mennesker med kroniske lidelser, stress, angst, søvnbesvær mv. har affundet sig med at kroniske tilstande ikke kan helbredes, men i bedste fald blot kan stabiliseres. Og at smerter kun kan dæmpes med medicinsk behandling.

Heldigvis får flere og flere øjnene op for, at man ikke behøver at være låst af en kronisk lidelse. Således erfarer mange at en livsstilsomlægning med fx nye kostvaner og motion i mange tilfælde kan påvirke selv kroniske lidelser i en positiv retning.

Men kroppen påvirkes ikke kun af kost, motion, medicin m.v.. Psykisk påvirkes vi igennem hele livet af både gode og dårlige oplevelser. Kroppen vil i nogle tilfælde automatisk gemme negative oplevelser i ”kammeret for ubærlige oplevelser”, blot for at vi kan komme videre med livet. Her ligger så oplevelser af fx svigt, nederlag, bedrag, alvorlig ulykke m.v. gemt i årevis. Vi kommer videre i livet, og er slet ikke beviste om, at disse glemte negative oplevelser gnaver og gnaver, så de en dag er den medvirkende årsag til fx en alvorlig kronisk lidelse.

Min behandling har fokus på at finde de ”ubærlige oplevelser” frem ved hjælp af en kombination af bla. BARSbehandling (hvor jeg primært berører hovedet og lidt af kroppen med lette berøringer) og samtaler. Når de gemte negative oplevelser kommer frem i lyset, kan oplevelserne og de forbundne følelser bearbejdes, så de ikke længere blot er gemt ubearbejdet i underbevidstheden. Resultatet kan have en overraskende stor effekt for selv mennesker med kroniske sygdomme. Men forvent ikke mirakler på et øjeblik, således er det ganske almindeligt, at et behandlingsforløb kan strække sig over både halve og hele år.

Varighed/Priser

Introduk on ( 1,5 time)      kr. 1.495,-

Behandlingssession ( 75 min)   kr. 1.295,-

Kort behandlingsforløb
(Introduktion + 3 sessioner indenfor 6 mdr.)  kr. 5.000,-

Langt behandlingsforløb
(Introduktion + 6 sessioner indenfor 6 mdr.)   kr. 9.000,-