Forebyggelse af rusmiddelmisbrug

De 17 verdensmål

De 17 verdensmål er et initiativ, som har eksisteret i mange år, men som på det seneste har fået en opblomstring. Som global samfund har vi alle et ansvar for at sikre en sund og bæredygtig verden for vores fremtidige generationer. I den moderne vestlige verden har firmaer og institutioner meget at skulle have sagt. Meget af ansvaret, med at løfte de fælles mål ligger hos os. Derfor har jeg valgt at gøre mit for at støtte op om denne fælles indsats. Jeg tilbyder hjælp til børn og unge, som har psykiske lidelser. Læs videre og se hvordan. 

Hvis du vænner et menneske til at bruge en pille til at løse sine problemer, så kan det føre til stærkere midler i form af narkotika, når problemerne bliver større

Mit mål - delmål 3.5

Jeg har tidligere arbejdet i flere bosteder for unge med udfordringer, både mentalt og fysisk. Dette samarbejde fortsætter ved at jeg, efter ønske fra bostedet, kommer ud og udfører BARS & Traume release behandling på de unge.

Jeg oplever gode resultater med denne behandlingsform specielt hvad angår ADHD og autisme ramte børn. 

Disse børn og unge kan have en øget risiko for at eksperimentere med stoffer senere i livet, hvis ikke de får nogle gode redskaber. Det er vigtigt, at vi sætter ind tidligt i deres tilværelse for at give dem andre redskaber end de farmaceutiske til at håndtere deres udfordringer. Forhåbentlig kan jeg gøre mit for at formindske antallet af unge, som senere i livet vender sig mod hårde stoffer. 

Støtte der hvor der er behov

Ud over mit samarbejde med bosteder har jeg en ordning, hvor jeg to gange om året behandler et ungt menneske med enten ADHD, autisme eller andre psykiske lidelser,  gratis med BARS & Traume release behandling.

Jeg tilbyder dette med fordel til familier med få økonomiske midler. 

Hvis du har nogle spørgsmål til mit arbejde med de 17 verdensmål eller vil vide mere, så skriv endelig til mig på booking@maluesommer.dk eller kontakt mig via min kontakt formular. 

Kontakt mig